+++Freitag, 22.05.2020, Schulautonomer Tag! Montag, 25.05.2020, 4. Klassen Gruppe B +++